"

HOT热竞技

"

世界的良音

良音分享:

EDX32-08

特性

 

 EDX32-08 规格


 

盆架: 塑料,塑胶
尺寸规格(直径x高):31.9x7.0mm                                                              
输出声压水平:110±3db (at1mw)at 1000 HZ . 
阻抗:32±15% ?(at 1.0kHZ 1v) without baffler.  
额定功率: 20mw.最大功率: 30mw.
共振频率( fo ):110±20%HZ at 1.0v.( no baffle )
频率范围:f020k HZ (whit 142eh artificial ear)
失真度: less than 3% at1.0kHZ,20mw
操作温度范围:-20 to +55                         
存储温度范围: -20 to +55

 

 

 EDX32-08结构图

 

HOT热竞技
<nav id="wq2e9"><address id="wq2e9"></address></nav>


    <center id="wq2e9"></center>

    <nav id="wq2e9"><listing id="wq2e9"></listing></nav>
  1. "